Doradztwo, konsultacje, ekspertyzy i oceny techniczne

 

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie związane z renowacjami budynków drewnianych oraz z budownictwem drewnianym.
Łączymy wiedzę o tradycyjnym budownictwie drewnianym z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w najodważniejszych realizacjach budowlanych z drewna.
Nasz Zespół stale rozwija swoje kompetencje poprzez samokształcenie, szkolenia i udział w wydarzeniach branżowych. W czasie zróżnicowanych realizacje mamy także kontakt ze specjalistami oraz praktykami budownictwa drewnianego.

Oferujemy:

– Ocenę stanu technicznego budynków drewnianych, również zabytkowych – najczęściej przed zakupem lub po zmianie właściciela, obejmującą doradztwo w zakresie optymalnych metod remontu, renowacji, rozbudowy, doboru rozwiązań technicznych i materiałowych.

– Konsultacje i doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowych, dotyczących budowy i renowacji obiektów drewnianych, również zabytkowych – w zakresie dotyczącym drewna, obejmującycm głównie rozwiązania techniczne, technologie wykonania, dobór materiałów, sposoby zabezpieczenia drewna, kontrolę prawidłowego wykonania.

– Doradztwo w zakresie możliwości i metod renowacji obiektów drewnianych po pożarach
– Konsultacje w zakresie możliwości zwalczenia owadów oraz grzybów z konstrukcji drewnianych.

– Oceny techniczne w zakresie prawidłowego wykonania prac w budownictwie drewnianym – zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną

– Doradztwo i konsultacje w zakresie budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów drewnianych w zakresie nowych technologii i rozwiązań technicznych.

Wycena powyższych usług ustalana jest indywidualnie, w zależności od zakresu, czasochłonności, terminu i lokalizacji.