Zwalczamy owady żerujące w konstrukcjach budynków drewnianych.
– balach drewnianych, więźbie, krokwiach, deskach elewacyjnych itp.

Stosujemy preparaty indywidualnie dostosowane do gatunku występującego szkodnika.

Wykonujemy biobójczą impregnację drewna, chroniącą przed owadami, grzybami, mchami
oraz wszelką korozją biologiczną.

Proponujemy Państwu skuteczne metody, zapobiegające rozwojowi owadów w przyszłości.

Usługa wykonywana jest niezależnie lub jako jeden z etapów renowacji budynku.